Wat was Light-S

Wat was Light-S

Light-S was een innovatief project van de gemeente Eindhoven en bouwconcern VolkerWessels. Binnen Light-S onderzochten verschillende projectgroepen hoe verlichting met mensen, ruimtes en innovatieve technieken nieuwe belevingen creëert. De toekomstdroom van Light-S was dat verlichting op Strijp-S niet alleen functioneel, maar ook esthetisch en interactief zou zijn. De verschillende lichtprojecten op Strijp-S droegen hier stuk voor stuk aan bij.

Light-S werd uitgevoerd op basis de prijswinnende visie: ‘Strijp-S: Creating a public lighting experience’, geschreven door Philips Design (Lorna Goulden). Alle lichtprojecten op Light-S vielen binnen het kader van deze visie. Alles paste in hetzelfde conceptuele, ruimtelijke en technologische kader, waarbinnen innovatie en beleving centraal stond. Light-S zette innovatie in op ontwerp-, sociaal en technisch gebied. Dit maakte van Light-S een uniek initiatief.

Light-S zag toeschouwers niet als passieve gebruikers. Maar als gebruikers van de openbare ruimte, die zelf hun beleving moesten kunnen beïnvloeden. Ze creërden nieuwe belevingen, passend bij het moment. Daarnaast zag Light-S de openbare ruimte op Strijp-S als een permanent openlucht laboratorium – een proeftuin. Een locatie die gericht is op het experimenteren met nieuwe vormen en toepassingen van licht. Vanuit de ‘Living Lab’-gedachte draaide het om constant experimenteren en leren. Dit leverde nieuwe ervaringen en inzichten op. Een mooie bijdrage aan de innovatiekracht van Eindhoven.

Light-S wilde laten zien dat openbare verlichting meer kan doen dan alleen straten verlichten. Vanuit de genoemde visie waren alle projecten binnen een of meerdere richtingen ontwikkeld:

 • openbare verlichting
 • dynamische reactie
 • activiteiten in ruimtes
 • bewegingen in ruimtes
 • menselijke behoeften van indruk tot herinnering

Daarnaast werden de lichtprojecten afgestemd op de zone in Strijp-S, waar het project gerealiseerd werd. Voor iedere zone werden richtlijnen ontwikkeld waaraan de verlichting moet voldoen. Dit waren kaders die aansluiten bij de behoeften van gebruikers en de diverse activiteiten die plaatsvonden op Strijp-S. En ondertussen lieten de kaders genoeg ruimte over voor creativiteit en flexibiliteit. Strijp-S bestond uit de volgende zones:

 • wonen in een gemeenschap
 • leeromgeving
 • creatief werken
 • dynamische levendigheid
 • natuurlijke overgangen
 • grenzen van Strijp-S

Uitvoering: Het projectmanagement van Light-S werd uitgevoerd door HetEnergieBureau (Serge van den Berg). Daarnaast verzorgde Lichtspraak (Serge de Vries) de projectleiding van diverse projecten. De creatieve supervisie lag bij Creative Innovation Works (Lorna Goulden).